Bokføring uten bøker

Bokføring uten bøker

Klikk på bildet for å lese hele faksimilen fra Aust Agder Blad.

Det er jo paradoksalt at det heter bokføring. Aldri siden ØKONOVA startet opp i 2012 har vi ført noe som helst i noen bok. Ikke har vi papirbøker eller permer heller.

Paradoksalt er det også at det heter regnskapsfører. Jo, vi fører naturligvis noen bilag på våre skybaserte systemer, men i dag går veldig mye på automatikk og ved hjelp av kunstig intelligens (AI) vil dette bare øke. Og så er det stadig flere av våre kunder som ønsker føre bilag og utføre andre oppgaver selv.

Regnskapsføring er i dag et samarbeid mellom kundene selv, maskiner og regnskapsfører. Vår kjernekompetanse er å finne gode samarbeidsmodeller og vite hvordan teknologien utnyttes på best måte. Når vi topper med vår fagkompetanse klarer vi å skape god økonomi og stadige forbedringer for våre kunder. Derfor kaller vi oss digitale økonomer – definitivt en av de mest interessante og givende jobbene for tiden.