Frokostseminar

Frokostseminar

Statsbudsjettet – Pengeinnkreving – Regnskap i skyen

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar sammen med noen av våre samarbeidspartnere:
: : Torsdag 17.10.2019 kl 08:30-11:00 i Risør (Krags gate 144)
: : Onsdag 06.11.2019 kl 09:00-11:30 i Oslo (Oscars gate 27)
Seminaret er gratis, og påmelding skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet så langt vi har plasser:

Statsbudsjettet ble lagt frem 07.10.2019 og inneholder som vanlig en del nyheter som er viktig å få med seg. Dessuten er det allerede vedtatt en rekke regelendringer som trer i kraft fra 01.01.2020 og som vil berøre mange.

Inndrivelse av penger er alltid viktig og av stor betydning for bedriftens likviditet. Det blir gjennomgang av kredittvurdering, krav til purringer/inkasso, tvistehåndtering, og fokus på effektive rutiner.

Regnskapene har for lengst funnet veien til skyen, og det er en rivende utvikling av de teknologiske mulighetene. Men hvordan utnytte dette best mulig og få til et godt samspill med regnskapsfører og andre samarbeidspartnere?