Bærekraft

Bærekraft

ØKONOVA tar bærekraft på alvor, og har engasjert seg i FNs mål for bærekraftig utvikling. Dette er et viktig tiltak for å øke bevisstheten rundt bærekraft, og samtidig en måte å konkretisere store ord til praktiske handlinger. Vi kan ikke redde verden alene, men summen av mange små handlinger kan gjøre det. Vi oppfordrer alle andre bedrifter til å gjøre det samme.

FN har vedtatt 169 bærekraftsmål som er gruppert i 17 kategorier. Vi har plukket ut to av disse kategoriene som vi mener er spesielt relevant for den typen virksomhet som vi driver. Videre har vi definert våre egne målsettinger innenfor de to områdene, og håper med dette å bidra i det store bildet.

Mål nr 9 handler blant annet om å bidra til bærekraftig produksjon av varer og tjenester, herunder å ta i bruk ny teknologi som forbedrer produksjonen og er i tråd med miljøkravene. Som FN sider det: «Without technology and innovation, industrialization will not happen, and without industrialization, development will not happen.»

Anvendelse av ny teknologi for å jobbe smartere er et hovedelement i vår forretningsmodell. Slik sett både er vi, og skal være, en viktig pådriver for den teknologiske utviklingen i vår bransje. Indirekte vil vi gjennom vårt tette samarbeid med våre kundebedrifter informere om nye teknologiske muligheter og være en aktiv pådriver i implementeringen av dette. Vi vil støtte ekstra bedrifter som fremmer løsninger basert på sirkulær økonomi og bærekraftig gjenbruk. Gjennom tett samarbeid med våre systemleverandører bidrar vi til utviklingen av nye og smartere løsninger også for miljøet.

Mål nr 12 handler om å sløse mindre, eller sagt på en annen måte: få mer ut av mindre. Dette handler om hele verdikjeden fra råvaren tas frem til sluttproduktet konsumeres i siste instans. «This includes educating consumers on sustainable consumption and lifestyles…» som FN fremhever det i sin rapport.

Selv om ØKONOVA har vært basert på papirløs bilagshåndtering siden oppstarten i 2012, har vi likevel sett en markant nedgang i forbruk av papir, utskrifter, postforsendelser og fysiske møter disse årene. Gjennom å fremme digitale arbeidsmåter både internt og hos våre kundebedrifter, kan vi bidra til ytterligere redusert forbruk av materiell og transport. Skybasert dokumentutveksling, elektronisk signering, digitale møter, nettbaserte kurs, og bruk av kollektiv transport er alle eksempler på hvordan vi kan bidra i hverdagen. Ved at vi selv gjør dette, blir det også naturlig for våre kunder og samarbeidspartnere å gjøre det samme.