Forretningsprosessenes sanne ansikt

Hvilken relevans kan en gammel romersk gud ha for norsk regnskapsbransje anno 2016? Med sine to ansikter på ett og samme hode kunne Janus både se inn i fremtiden og bakover i fortiden. Han var guden for porter, buer og overganger, og beskytteren for nye tider og økonomiske foretak. Slik sett en perfekt gud å ha med på laget i dagens omskiftelige regnskapsbransje. Sine mytologiske krefter til tross, så har nok Janus noe langt viktigere å lære oss om vår nære fremtid.

Forretningsprosesser

Regnskapsføreren er kjent for å være flink til å rekonstruere fortiden i tallmessig forstand. Med ansiktet vendt mot fortiden alene, kan møtet med fremtiden bli en kraftig smell i bakhode. Det kan være smertefullt, og i ytterste konsekvens fatalt. Om man ikke evner å også rette blikket fremover.

Å se fremover kan være forvirrende. Det skjer så mye. Det kommer så mange signaler. Hva er det egentlig vi skal se etter? Hva kan gjøre oss til bedre regnskapsførere?

Bortgjemt blant buzzwords, tech terms, hype og weasel words finner vi det prosaiske ordet forretningsprosesser. Forretningsprosesser handler om det som skjer ute i alle landets bedrifter hver eneste dag året igjennom. Forretningsprosessene er opphavet til alle transaksjonene som etter hvert havner inn i regnskapet. Forretningsprosessene foregår på mange nivåer, de henger sammen og er i stadig endring.

Å virkelig forstå dine kunders forretningsprosesser er nøkkelen til å tre inn i rollen som morgendagens regnskapsfører. Det krever naturligvis en stor dose mot, men også nysgjerrighet og lærevillighet. Ikke minst utfordrer det regnskapsførerens kompetansemessige komfortsone.

Regnskapsføreren må løsrive seg fra å utelukkende se prosessene fra regnskapets perspektiv. Våge å se prosessene fra kundens perspektiv. Våge å se prosessene fra teknologiens perspektiv. Våge å se prosessene fra menneskenes perspektiv. Slik blir man ikke bare en bedre regnskapsfører, men også bedriftenes betrodde medspiller i viktige spørsmål.

Det er lett å se seg blind på fortiden, mens fremtiden krever at regnskapsføreren utvider horisonten og øker sin flerfaglige kompetanse. Regnskapsføreren må, slik som Janus, ta ulike perspektiver i bruk for å avdekke forretningsprosessenes sanne ansikt.

Legg igjen et svar

Du må være logget inn for å poste en kommentar.