Bruker selskapet ditt kassasystem? – da må du lese dette!

Forandring fryder. Det er vedtatt nye strenge krav til kassasystem, og vi oppfordrer alle kunder til å gripe denne muligheten til å effektivisere og forbedre sin virksomheten.De nye kravene som trer i kraft fra januar 2017, er riktig nok strenge og omfattende. Men dette åpner samtidig opp for en rekke nye muligheter.

Loven gjelder for alle leverandører av kassasystemer og forskriften er omfattende og meget detaljert.

Hvem omfattes

Loven gjelder for leverandører av kassasystemer/kassaapparater som brukes i Norge. Dette betyr at utenlandske systemleverandører også må tilfredsstille kravene fra norske myndigheter. Kravet til næringsdrivende er at de må ta i bruk kassasystemer som er godkjent av norske myndigheter.

Krav til dokumentasjon

Systemleverandører må avgi en erklæring til skattekontoret om at kassasystemet tilfredsstiller de nye reglene. Næringsdrivende må på sin side kunne dokumentere at de bruker kassasystemer som tilfredsstiller kravene. Produkterklæringen fra systemleverandøren plikter den næringsdrivende å oppbevare og fremlegge ved kontroll.

Noen eksempler på krav til kassasystemet

Her er noen eksempler på hva som må være på plass i kassasystemene:

  • Når kassaskuffen er åpen, skal det ikke være mulig å foreta registreringer.
  • All bruk av kassasystemet skal lagres fortløpende i den elektroniske journalen som skal være sikret mot endring og sletting.
  • Det er satt detaljerte krav til X-rapporten og Z-rapporten.
  • Det skal tydelig fremgå at en kopikvittering er en kopi, og dette skal angis i en tekststørrelse dobbelt så stor som beløpsteksten.
  • En egen opplæringsfunksjon er forbudt.
  • Det skal ikke være mulig å skrive ut mer enn én kopikvittering.

Bytte av kassasystem

Næringsdrivende som kjøper nytt kassasystem etter 1. januar 2017 plikter å kjøpe system som tilfredsstiller de nye kravene. Kjøper man nytt kassasystem i 2016, er det viktig å kjøpe et system som allerede nå tilfredsstiller de nye kravene. Har man et kassasystem som ikke tilfredsstiller kravene, vil absolutt siste frist for å bytte system være 1. januar 2019.

Er du usikker på om du har et kassasystem som tilfredsstiller de nye reglene, hjelper vi deg gjerne med å finne ut av dette og eventuelt finne et passende kassasystem for din virksomhet. Samtidig kan vi hjelpe deg å få på plass rutiner og bilagsflyt rundt kassasystemet, slik at du får størst mulig utbytte av det.

Vil du vite mer om mulighetene dette gir til å effektivisere og forbedre din virksomhet – ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

 

Les mer?

http://www.skatteetaten.no/kassasystem

Legg igjen et svar

Du må være logget inn for å poste en kommentar.